Örülök, hogy megtalálta a honlapomat.

Ha valaki belátja, hogy egy építkezés lebonyolítása ugyanúgy szakma, mint a hasi sebészet, akkor elfogadható, hogy egy értékes beruházás ( pl. családi ház építése) biztos kézzel történő irányitásához is legalább hat - nyolc éves gyakorlatra van szükség. Jómagam több mint 25 éve foglalkozom építkezésekkel és úgy gondolom, hogy a kellő rutint megszereztem.

Kétségtelen, hogy a nem szakmabeliek építőiparral és az ott tapasztalható "viselkedési formákkal" kapcsolatos ellenérzéseinek van valós alapja. Általában is fontosnak tartom a tisztesség és a szaktudás szerepét, de ezen tulajdonságok meglétével kapcsolatban nem volna helyes véleményt formálnom. A szakma részemről történő ismerete csak szükséges, de nem elégséges feltétele az eredményes együttműködésnek. Kölcsönös bizalom szükségeltetik a közös munkához, amelynek során a véleményem, avagy a tanácsaim jelentősen befolyásolhatják a Megrendelő szándékait.

A tájékozódás megkönnyítése érdekében külön lapon láthatók a referenciamunkák fotói.

Az épitkezés előtt és alatt számos kérdésben tudok segítséget nyújtani:

 • A telekválasztás és telekvásárlás elkerülhető buktatói
 • Hatóságokkal kapcsolatos ügyintézés
 • Az irásos dokumentumok Megrendelő számára optimális formái
 • Tervezési folyamat szervezése, összefogása,
 • Megrendelő kivánságainak érvényre juttatása
 • Információk összegyűjtése a Megrendelői döntések előkészítéséhez
 • A vállalkozók szakszerű versenyeztetése, kiértékelés, javaslatadás
 • Műszaki ellenőrzés, műszaki vezetés
 • Kisebb, kiegészítő jellegű geodéziai és tervezési feladatok elvégzése
 • Az elvégzett munkák folyamatos dokumentálása,
 • Rendszeres tájékoztatás az aktuális pénzügyi helyzetről

Köszönöm érdeklődését

Pálfia Miklós